WEB UYGULAMA SIZMA TESTİ.

Günümüzde web uygulamaları neredeyse tüm firmaların ihtiyacı haline geldi. Kurumsal websitelerinden e-ticaret sitelerine, kurumsal yönetim portallarından muhasebe yazılımlarına kadar birçok servis artık web uygulaması olarak çalışıyor. Web uygulamasının verimliliği ve performansı kadar önemli bir diğer konu ise güvenliğidir. Siber korsanların gerçekleştirdiği saldırılar incelendiğinde “dışarıdan içeriye” doğru yapılan saldırıların büyük çoğunluğu web uygulamalarında bulunan zafiyetler üzerinden gerçekleştirildiği görülmektedir.

UltorTech olarak web uygulamanızın güvenliğini gerçek siber korsanların saldırılarını simüle ederek test ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz web uygulama sızma testlerinde OWASP, SANS ve TSE’nin belirlemiş olduğu standartları takip ediyoruz. Sızma testlerimiz bilgi toplama aşamasından bulunan zafiyetlerin sömürülmesi ve etkilerinin belirlenip TSE’ye uygun şekilde raporlanmasına kadar uçtan uca bir süreçten oluşmaktadır.

Sızma testi raporu teslim edildikten sonra talep edilmesi halinde web uygulamanızda bulunan zafiyetleri de düzeltme hizmeti vererek sızma testi konseptini bir üst boyuta taşıyoruz.

WEB UYGULAMA SIZMA TESTİ METODOLOJİSİ.

 • OTG-INFO-001: Conduct Search Engine Discovery and Reconnaissance for Information Leakage
 • OTG-INFO-002: Fingerprint Web Server
 • OTG-INFO-003: Review Webserver Metafiles for Information Leakage
 • OTG-INFO-004: Enumerate Applications on Webserver
 • OTG-INFO-005: Review Webpage Comments and Metadata for Information Leakage
 • OTG-INFO-006: Identify application entry points
 • OTG-INFO-007: Map execution paths through application
 • OTG-INFO-008: Fingerprint Web Application Framework
 • OTG-INFO-009: Fingerprint Web Application
 • OTG-INFO-010: Map Application Architecture
 • OTG-CONFIG-001: Test Network/Infrastructure Configuration
 • OTG-CONFIG-002: Test Application Platform Configuration
 • OTG-CONFIG-003: Test File Extensions Handling for Sensitive Information
 • OTG-CONFIG-004: Backup and Unreferenced Files for Sensitive Information
 • OTG-CONFIG-005: Enumerate Infrastructure and Application Admin Interfaces
 • OTG-CONFIG-006: Test HTTP Methods
 • OTG-CONFIG-007: Test HTTP Strict Transport Security
 • OTG-CONFIG-008: Test RIA cross domain policy
 • OTG-IDENT-001: Test Role Definitions
 • OTG-IDENT-002: Test User Registration Process
 • OTG-IDENT-003: Test Account Provisioning Process
 • OTG-IDENT-004: Testing for Account Enumeration and Guessable User Account
 • OTG-IDENT-005: Testing for Weak or unenforced username policy
 • OTG-IDENT-006: Test Permissions of Guest/Training Accounts
 • OTG-IDENT-007: Test Account Suspension/Resumption Process
 • OTG-AUTHN-001: Testing for Credentials Transported over an Encrypted Channel
 • OTG-AUTHN-002: Testing for default credentials
 • OTG-AUTHN-003: Testing for Weak lock out mechanism
 • OTG-AUTHN-004: Testing for bypassing authentication schema
 • OTG-AUTHN-005: Test remember password functionality
 • OTG-AUTHN-006: Testing for Browser cache weakness
 • OTG-AUTHN-007: Testing for Weak password policy
 • OTG-AUTHN-008: Testing for Weak security question/answer
 • OTG-AUTHN-009: Testing for weak password change or reset functionalities
 • OTG-AUTHN-010: Testing for Weaker authentication in alternative channel
 • OTG-AUTHZ-001: Testing Directory traversal/file include
 • OTG-AUTHZ-002: Testing for bypassing authorization schema
 • OTG-AUTHZ-003: Testing for Privilege Escalation
 • OTG-AUTHZ-004: Testing for Insecure Direct Object References
 • OTG-SESS-001: Testing for Bypassing Session Management Schema
 • OTG-SESS-002: Testing for Cookies attributes
 • OTG-SESS-003: Testing for Session Fixation
 • OTG-SESS-004: Testing for Exposed Session Variables
 • OTG-SESS-005: Testing for Cross Site Request Forgery
 • OTG-SESS-006: Testing for logout functionality
 • OTG-SESS-007: Test Session Timeout
 • OTG-SESS-008: Testing for Session puzzling
 • OTG-INPVAL-001: Testing for Reflected Cross Site Scripting
 • OTG-INPVAL-002: Testing for Stored Cross Site Scripting
 • OTG-INPVAL-003: Testing for HTTP Verb Tampering
 • OTG-INPVAL-004: Testing for HTTP Parameter pollution
 • OTG-INPVAL-005: Testing for SQL Injection
 • OTG-INPVAL-006: Testing for LDAP Injection
 • OTG-INPVAL-007: Testing for ORM Injection
 • OTG-INPVAL-008: Testing for XML Injection
 • OTG-INPVAL-009: Testing for SSI Injection
 • OTG-INPVAL-010: Testing for XPath Injection
 • OTG-INPVAL-011: IMAP/SMTP Injection
 • OTG-INPVAL-012: Testing for Code/Local File/Remote File Injection
 • OTG-INPVAL-013: Testing for Command Injection
 • OTG-INPVAL-014: Testing for Buffer/Heap/Stack/Format Overflow
 • OTG-INPVAL-015: Testing for incubated vulnerabilities
 • OTG-INPVAL-016: Testing for HTTP Splitting/Smuggling
 • OTG-ERR-001: Analysis of Error Codes
 • OTG-ERR-002: Analysis of Stack Traces
 • OTG-CRYPST-001: Testing for Weak SSL/TSL Ciphers, Insufficient Transport Layer Protection
 • OTG-CRYPST-002: Testing for Padding Oracle
 • OTG-CRYPST-003: Testing for Sensitive information sent via unencrypted channels
 • OTG-BUSLOGIC-001: Test Business Logic Data Validation
 • OTG-BUSLOGIC-002: Test Ability to Forge Requests
 • OTG-BUSLOGIC-003: Test Integrity Checks
 • OTG-BUSLOGIC-004: Test for Process Timing
 • OTG-BUSLOGIC-005: Test Number of Times a Function Can be Used Limits
 • OTG-BUSLOGIC-006: Testing for the Circumvention of Work Flows
 • OTG-BUSLOGIC-007: Test Defenses Against Application Mis-use
 • OTG-BUSLOGIC-008: Test Upload of Unexpected File Types
 • OTG-BUSLOGIC-009: Test Upload of Malicious Files
 • OTG-CLIENT-001: Testing for DOM based Cross Site Scripting
 • OTG-CLIENT-002: Testing for JavaScript Execution
 • OTG-CLIENT-003: Testing for HTML Injection
 • OTG-CLIENT-004: Testing for Client Side URL Redirect
 • OTG-CLIENT-005: Testing for CSS Injection
 • OTG-CLIENT-006: Testing for Client Side Resource Manipulation
 • OTG-CLIENT-007: Test Cross Origin Resource Sharing
 • OTG-CLIENT-008: Testing for Cross Site Flashing
 • OTG-CLIENT-009: Testing for Clickjacking
 • OTG-CLIENT-010: Testing WebSockets
 • OTG-CLIENT-011: Test Web Messaging
 • OTG-CLIENT-012: Test Local Storage

MOBİL
UYGULAMA TESTİ Mİ?